17:11
24/2

Τσάκρα της καρδιάς

Από τον Κωνσταντίνο Πάππα
Πρόεδρο του Κέντρου Παραψυχολογίας και μεταφυσικής
mail to Εκτυπώστε το Αρθρο
Τσάκρα της καρδιάς

Το τσάκρα αυτό βρίσκεται γύρω από την καρδιά και αντιστοιχεί στην επικοινωνία, την ομιλία και τις κοινωνικές δεξιότητες. 

Τα σχετικά μέρη του σώματος και όργανα είναι η καρδιά, οι πνεύμονες, το στήθος, το κυκλοφορικό, οι βραχίονες και τα χέρια.

  • Μεγάλη εγκαρδιότητα, ευαισθησία, τρυφερότητα και επικοινωνιακές ικανότητες
  • Μεσαία επικοινωνιακά, τρυφερά και ευαίσθητα χαρακτηριστικά
  • Χαμηλή ενέργεια του τσάκρα της καρδιάς, επικοινωνιακά και εκφραστικά χαρακτηριστικά
  • Θα πρέπει να ανοίξετε την καρδιά σας και να νοιώθετε τις σκέψεις και τα αισθήματα πιο βαθιά.
Αstra & Οραμα Online