11:28
23/2

Βιβλιογραφία

mail to Εκτυπώστε το Αρθρο

Aquaro, Fr. George R.A., Death by Envy. The Evil Eye and Envy in the Christian Tradition
Brav, Aaron, The Evil Eye Among the Hebrews
Cavendish, Richard, Man, Myth & Magic
Cowan Lore, Are You Superstitious? Apex, 1969
Δελτία Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας
Donaldson, Bess Allen, The Evil Eye in Iran
Dundes, Alan, Wet and Dry, the Evil Eye
Ζώη, Λ.Χ. Λεξικόν Ζακύνθου
Hand, Wayland D., The Evil Eye in its Folk Medical Aspects
Hardie, Margaret M., The Evil Eye in Some Greek Villages
Harfouche, Jamal Karam, The Evil Eye and Infant Health in Lebanon Θρακιώτης, Κώστας, Λαϊκή πίστη και λατρεία στη Θράκη
Jones, LuisC, The Evil Eye Among European-Americans
Λαμνάτου, Βασίλη, Έθιμα των τσελιγκάδων
Langton, Stephen, An Incantation in the 'House of Light

Against the Evil Eye
McCartney, Eugene S. Prase and Dispraise in Folklore
Murgosi, A. The Evil Eye in Rumania
Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου
Παπακωνσταντίνου, Θ., Αρθρο, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Π. Δρανδάκη
Pitre, Giuseppe, The Jettatura and the Evil Eye
Πλάτων, Φαιδρός
Πλούταρχος, Συμποσιακά
Pocock, D. F„ The Evil Eye (...)Gujerat
Πολίτου, Ν. Γ., Λαογραφικά σύμμεικτα
Πολίτου, Ν. Γ., Παραδόσεις
Σαλτάρης, Ιω. Νικόλαος, Η ζωή των Αρβανιτών
Roheim, Geza, The Evil Eye Schoeck, Helmut, The Evil Eye·. Forms and Dynamics of a Universal Superstition
Τανάγρας, Αγγελος, Άρθρο, Σύγχρονος Εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδάκη
Woodbume, Stewart Α., The Evil Eye in South Indian Folklore
Φραγκάκι, Κ. Ευαγγελία, Συμβολή εις την δημώδη ορολογίαν των φυτών (Κρήτης)

Αstra & Οραμα