• 8/2

    Τι συμβαίνει όταν ερωτεύονται οι Σκορπιοί;

    Mε ποιο τρόπο αντιδρούν ο Ηλιος (δηλαδή, το ζώδιο μας), η θέση της Σελήνης στον γενέθλιο χάρτη μας και ο Ωροσκόπος μας;

  • 5/5

    Τι είναι το Κάρμα;

    Ο Βόρειος Δεσμός της Σελήνης συνδέεται άμεσα με την έννοια του 'ντάρμα', των δυνατοτήτων μας, της πορείας που χαράζουμε και της 'αποστολής' μας..